LASKOMEX - Moduly - riadiace jednotky s Dallas a RFID elektronikou


Elektronická kazeta EC-2502 je mikroprocesorové zariadenie, ktoré riadi činnosť celého interkomového systému. V skorších verziách digitálnych interkomov sa používali dva typy elektronických kaziet - pre hlavný vchod a pre vedľajší vchod. V domovom telefóne CD-2502 sa používa jeden typ elektronickej kazety, v ktorej inštalátor definuje typ vstupu, ktorý bude podporovať.

Elektronická kazeta je napájaná z dvojvinutia striedavého zdroja, jedno z vinutí slúži na napájanie elektronickej kazety a externého panela, druhé na napájanie elektrického úderníka. V elektronickej kazete sú potenciometre na nastavenie zosilnenia reproduktora a mikrofónu a vyváženia linky.

Pomocou prepojok v elektronickej kazete môžete nakonfigurovať typ zariadenia na blokovanie vstupu (elektrický úder alebo elektromagnetický zámok). V elektromagnetických zámkoch (zámkoch) sa často vyskytuje jav zvyškového magnetizmu, ktorý má za následok ťažkosti s otváraním dverí (bránky), preto je elektronická kazeta vybavená systémom eliminujúcim tento nežiaduci jav.

Aktivácia demagnetizačného mechanizmu kotvy v situácii pri použití elektrického úderu môže spôsobiť jej poruchu!
V kazete sú tlačidlá INIT a RESET, ktoré slúžia okrem iného na obnovenie predvolených nastavení interkomu . Elektronická kazeta EC-2502 môže pracovať s batériou, ktorá zaisťuje správnu činnosť domového telefónu v prípade výpadku prúdu v elektrickej sieti.

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS a RFID elektronikou

LASKOMEX EC2503ARR

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS, RFID elektronikou a resetovacím modulom, náhradný diel

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS a RFID Laskomex EC2503ARR

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS a RFID elektronikou

LASKOMEX EC2503AR

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS a RFID elektronikou, náhradný diel

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS a RFID Laskomex EC2503AR

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS elektronikou

LASKOMEX EC2503A

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS elektronikou, náhradný diel

Riadiaca jednotka elektroniky s DALLAS elektronikou Laskomex EC2503A

Riadiaca jednotka elektroniky

LASKOMEX EC2500-3

Riadiaca jednotka elektroniky, náhradný diel

Riadiaca jednotka elektroniky Laskomex EC2500-3

Riadiaca jednotka elektroniky - nadriadená

LASKOMEX EC2500/H-3

Riadiaca jednotka elektroniky - nadriadená, náhradný diel

Riadiaca jednotka elektroniky nadriadená Laskomex EC2500/H-3

Riadiaca jednotka elektroniky - podriadená

LASKOMEX EC2500/U-3

Riadiaca jednotka elektroniky - podriadená, náhradný diel

Riadiaca jednotka elektroniky podriadená Laskomex EC2500/U-3

Potrebujete viac informácií?     Napíšte nám

Na stránku s kontaktmi »